• Producent:
  • Kategoria: Pozostałe książki
  • ISBN: 9788302148057

Książka jest dedykowana przede wszystkim dla uczniów klas biologiczno-chemicznych. Stanowi rewelacyjne wsparcie w nauczaniu przedmiotu dopełniającego pod nazwą fizyka w medycynie. Można ją też wykorzystywać w grupach realizujących przedmiot przyroda lub jako uzupełnienie wiadomości w klasach, w których fizyka jest wykonywana na poziomie zwiększonym.Głównym zamierzeniem jest pokazanie niejednokrotnie niedostrzeganych przez uczniów związków fizyki z biologią, a więc także i z medycyną.

Autorzy wybrali tylko niektóre, jego zdaniem najważniejsze i najciekawsze zagadnienia fizyczno-medyczne, wychodząc z założenia, że lepiej poruszyć mniejszą liczbę tematów, ale opracować je dokładniej i mocnoj.

Najważniejsze staje się zrozumienie zjawisk, zaś wzory, ich przekształcenia i definicje schodzą na dalszy plan.Atutem książki jest niewątpliwie przezroczysta kompilacja. Każdy temat został podzielony na dwie części - fizyczną i medyczną.

przejrzyste opisy i jasno przedstawione zagadnienia dostosowano do możliwości odbioru ucznia. Na szczególną uwagę zasługuje także fakt, iż książka pozostawia dużą swobodę nauczycielowi, który może zespoić realizację tematu do poziomu grupy.

Na rynku wydawniczym brakuje pozycji z opisami zastosowań fizyki w medycynie dla uczniów po podstawowym kursie fizyki, dlatego ta książka może się okazać nad wyraz cenna i {pomocn|przydatn)a.

Produkty podobne

Produkty najpopularniejsze w kategorii Pozostałe książki