• Producent: ODDK
  • Kategoria: Biznes, ekonomia
  • ISBN: 9788378047582
  • Oprawa: miękka
  • Autor: Aleksandra Paszkiewicz|Sylwia Silska-Gembka
  • Wydawnictwo: Oddk
  • Ilość stron: 324
  • Rok wydania: 2021
Zadania eksponuje zróżnicowana oraz prezentacja poszczególnych zagadnień w odmiennych ujęciach, co zmusza do odejścia od schematycznego rozwiązywania zadań i mobilizuje do bardziej kreatywnego podejścia do rachunkowości.Do zadań załączono schematy kont, wzory zestawienia obrotów i sald, bilansu, rachunku zysków i strat, a także inne pomocnicze tabele, dedykowane do użycia przy rozwiązywaniu ćwiczeń. Na dodatek w opracowaniu znajduje się wzorcowy plan kont i sumy kontrolne, zezwalające na samodzielne sprawdzenie poprawności obliczeń.Proponowany pakiet ćwiczeń dostosowany jest do programów nauczania podstaw rachunkowości w ramach przeróżnych specjalizacji. Ze względu na dużą różnorodność zawartych zadań, a także stopień ich trudności, może zostać wykorzystany zarówno podczas niedługich, jak i bardziej intensywnych kursów z podstaw rachunkowości.Zbiór dedykowany jest dla szerokiego grona odbiorców: uczniów liceów ekonomicznych, słuchaczy policealnych szkół zawodowych o profilu ekonomicznym, studentów studiów licencjackich i magisterskich. Stanowi też rzetelną podstawę dla słuchaczy kursów księgowych i studiów podyplomowych z zakresu finansów i rachunkowości.

Produkty podobne

Produkty najpopularniejsze w kategorii Biznes, ekonomia