• Producent:
  • Kategoria: Pozostałe książki
  • ISBN: 9788373836983
  • Oprawa: twarda
  • Wydawnictwo: Scholar
  • Ilość stron: 178
  • Rok wydania: 2014

W Polsce proces starzenia się ludności postępuje nad wyraz szybko, co zmienia zarys „polskiej kultury starości”. Na zapotrzebowania niniejszej książki termin ten definiujemy jako zestaw norm i praktyk społeczno-kulturowych – wykonywanych jednocześnie poprzez osoby starsze, jak i osoby młode wobec osób starszych – szczególnie wyraźnych na dalszych etapach życia.

W naszych badaniach skoncentrowaliśmy się na „młodych” emerytach, a więc takich, którzy formalnie przeszli na emeryturę w okresie ostatnich pięciu lat. Ich doświadczenie emerytury jest więc niedługie, można powiedzieć, iż są w fazie przejściowej między kolejnymi etapami życia – między późną dorosłością a starością.

Ale jest to okres kluczowy, jeżeli chcemy gruntownie poznać doświadczenie starzenia się i uchwycić bieg życia jednostki w całej jego złożoności. Przejście na emeryturę może być postrzegane jako zasadniczy moment w życiu człowieka.

Ma on wpływ nie tylko na jednostkę przechodzącą na emeryturę, lecz oddziaływa dodatkowo na innych ludzi: członków rodziny, współpracowników, przyjaciół i znajomych. Jest więc kluczowy dla wielu wymiarów relacji społecznych.

Pojawia się jednak pytanie, czy stanowi on punkt zwrotny w rozmiarze tożsamościowym człowieka, czy w zasadniczy sposób odbija się na sposobie definiowania samego siebie i odnajdywania się w otaczającej rzeczywistości społecznej.

Odpowiedź na to pytanie nie może być (i nie jest) odpowiedzią łatwą. Moment przechodzenia na emeryturę, jak i sam czas emerytury, nie jest bowiem doświadczeniem jednakowym.

Produkty podobne

Produkty najpopularniejsze w kategorii Pozostałe książki