• Producent:
  • Kategoria: Pozostałe książki
  • ISBN: 9788373835849
  • Oprawa: twarda
  • Autor: Dariusz Popławski
  • Wydawnictwo: Scholar
  • Ilość stron: 270
  • Rok wydania: 2013

Prezentowana monografia stanowi studium politologiczne poświecone ewolucji polityki bezpieczeństwa europejskich państw neutralnych i bezaliansowych. Analizie zostały poddane zarówno ogólne założenia tej polityki, jak i strategie obronne Austrii, Irlandii, Finlandii, Szwajcarii, a także Szwecji.

Ukazano istotę przemian od neutralności do bezaliansowości/postneutralności. Dokonano też uogólnień odnoszących się do roli i znaczenia tej grupy państw w kontekście funkcjonowania wojskowego obszaru UE.

Szczególny nacisk został położony na zbadanie metod dostosowywania się poszczególnych państw neutralnych i bezaliansowych do nieustannie ewoluujących założeń Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony UE (WPBiO).

Praca wspiera się na założeniu, iż neutralność/postneutralność nie może być traktowana jedynie jako opcja polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, ale winna być traktowana także jako komponent tożsamości narodowej, wyraz określonych wartości i związanych z tym ról międzynarodowych.

Produkty podobne

Produkty najpopularniejsze w kategorii Pozostałe książki