• Producent: Wydawnictwo Naukowe PWN
  • Kategoria: Podręczniki
  • ISBN: 9788301189006
  • Oprawa: twarda
  • Autor: Antoni Skoć, Eugeniusz Świtoński
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
  • Ilość stron: 812
  • Rok wydania: 2016
  • Poziom nauczania: szkoła wyższa
Niniejsza publikacja kompleksowo omawia teoretyczne i poręczne zagadnie­nia związane z projektowaniem przekładni zębatych stosowanych w systemach napędowych maszyn. Przedstawione w opracowaniu metody doboru wielko­ści podstawowych i obliczeń wytrzymałościowych kół zębatych (wg ISO) z po­wodzeniem można odnieść do każdego z zastosowań przemysłowych. Książka dostarcza wiadomości nie tylko w odniesieniu do problemów dotyczących pro­jektowania przekładni zębatych, ale także związanych z ich eksploatacją.
W dążeniu do stworzenia słusznej konstrukcji typowo użytkowane jest rozwią­zanie kompromisowe, w którym uwzględniane są stawiane wymagania, nieraz wzajemnie rozbieżne, a choćby sprzeczne. Projektant musi zatem umieć wyko­rzystać przede wszystkim istniejące możliwości konstrukcyjne przekładni. To z kolei wymaga szerokiej wiedzy o wpływie parametrów geometrycznych i tech­nologicznych, a także czynników eksploatacyjnych na procesy zachodzące podczas eksploatacji.
Dzięki lekturze „Przekładnie zębate" Czytelnik pozna i utrwali m.in.:
· podstawowe pojęcia związane z geometrią i kinematyką zazębienia,
· zasady obliczania obciążenia i wytrzymałości zmęczeniowej zazębienia na zginanie i pitting (wg ISO) i odporności na zatarcie i zagrzanie,
· oczekiwania stawiane materiałom na koła zębate,
· sposoby smarowania przekładni i wymagania stąd wynikające,
· problematykę związaną z wpływem parametrów geometrycznych i tech­nologicznych oraz czynników eksploatacyjnych na hałas emitowany poprzez przekładnie.

Podtytuł: Zasady działania. Obliczenia geometryczne i wytrzymałościowe
ISBN: 9788301189006
Kod paskowy: 9788301189006
Autorzy: Skoć Antoni, Świtoński Eugeniusz
Wydanie: 1
Rok wydania: 2016
Kod wydawcy: 20411
ilość stron: 812
Oprawa: Twarda
PKWiU: 58.11.1
Format: 17.0x24.0cm
Głębokość (mm): 30
Waga: 1.33
Języki: polski
Grupa towarowa: Książka

Produkty podobne

Produkty najpopularniejsze w kategorii Podręczniki