J.polski LO Przeszłość i dziś 1/1 w.2019 WSiP - Krzysztof Mrowcewicz, oprawa broszurowa Ocena produktu:

od 37,35 PLN

oszczędzasz do 4%

  • Producent: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
  • Kategoria: Podręczniki
  • ISBN: 9788363462659
  • Oprawa: broszurowa
  • Autor: Krzysztof Mrowcewicz
  • Wydawnictwo: WSiP
  • Ilość stron: 212
  • Rok wydania: 2019
Pierwsza część podręcznika Przeszłość i dziś dla klasy 1 mieści trzy działy odpowiadające epokom historycznoliterackim. Są to:

Starożytność. Grecja i Rzym
Starożytność. Świat Biblii
średniowiecze

Materiał nauczania jest ułożony chronologicznie i podzielony na działy według epok historycznoliterackich, a te - na rozdziały odpowiadające najważniejszym zagadnieniom poszczególnych epok. Chronologiczny układ treści nauczania pozwala uczniom poznawać literaturę i kulturę ze świadomością cyklu historycznoliterackiego, w "naturalnym" porządku i w rozmaitych kontekstach.

Stałą cechą linii jest wiązanie perspektywy historycznej i współczesnej. Tej zasadzie podporządkowano prezentację i interpretację zjawisk kultury. Skrupulatnie dostosowana faktografia ilustruje żywe dziedzictwo, budujące i wzbogacające współczesność. Element Dialogi z tradycją służy uświadomieniu uczniom, jak teksty współczesne nawiązują do przeszłości i jak przeszłość ożywa dzięki współczesnym reinterpretacjom.

W centrum uwagi autora pozostaje tekst literacki. Jego interpretacja ma służyć refleksji nad kondycją człowieka we współczesnym świecie i sprzyjać kształtowaniu tożsamości ucznia.

Podręcznik jest wystarczającym źródłem do poznania tych utworów, które podstawa programowa zaleca czytać we fragmentach. Dzieła, które posiadają być poznane kompletnie, są reprezentowane fragmentami oraz omówieniami całości.

Każdy tekst literacki jest opatrzony Wskazówkami do analizy i interpretacji, które są dla ucznia zachętą i instrukcją do pracy z tekstem, a także samodzielnego odkrywania jego struktury i sensów.

Lektury przeznaczone do czytania całkowicie mają - oprócz obudowy fragmentów - tzw. Przewodniki po lekturze.

znaczną częścią opracowania lektur są ciekawe, przeróżne, nieschematyczne polecenia dla uczniów (Czytamy, analizujemy, interpretujemy). Jednym z ważnych celów tych poleceń jest kształtowanie świadomości kształtu językowo-stylistycznego i niesionych poprzez ów kształt znaczeń. Lektura tekstów literackich i odbiór tekstów kultury użytkowana jest także jako okazja do doskonalenia umiejętności komunikacyjnych (tworzenia tekstów własnych).

Przewidziane w podstawie programowej zagadnienia językoznawcze zostały omówione w odrębnych rozdziałach, zintegrowanych - tam, gdzie było to osiągalne - z treściami z zakresu literatury i kultury.

Poza materiałem historycznoliterackim i językoznawczym podręcznik wprowadza przeróżne interdyscyplinarne konteksty interpretacyjne: plastyczne, filozoficzne,kulturowe i historyczne oraz biograficzne. Interesujący wybór dzieł plastycznych ma sprzyjać pogłębionej refleksji nad kulturą, a na ogół - pomagać w zrozumieniu tekstów literackich. Mnóstwo ilustracji zostało opatrzonych rozbudowanym komentarzem, który wprowadza ucznia w podstawy odbioru dzieła sztuki, i poleceniami ukierunkowującymi interpretację.

Naprzemienny układ przystępnie napisanych partii wykładowych, "okienek" z wiadomościami encyklopedycznymi bądź ciekawostkami, ciekawych i nieschematycznych streszczeń utworów. Taki kształt książki nawiązuje do korzystnie uczniom znanej formy hipertekstu. Interesująca, a zarazem prosta i krystaliczna forma upraszcza percepcję materiału i pracę z książką.

Produkty podobne

Produkty najpopularniejsze w kategorii Podręczniki