J.polski LO Oblicza epok 1/2 w.2019 WSiP - Dariusz Chemperek,adam Kalbarczyk,dariusz Trześniowski, WSiP Ocena produktu:

od 38,57 PLN

oszczędzasz do 1%

  • Producent: Chemperek Dariusz, Kalbarczyk Adam, Trześniowski Dariusz
  • Kategoria: Podręczniki
  • ISBN: 9788302180880
  • Oprawa: broszurowa
  • Wydawnictwo: WSiP
  • Ilość stron: 324
  • Rok wydania: 2019
Druga część podręcznika Oblicza epok dla klasy 1 składa się z trzech działów odpowiadających epokom historyczno-literackim.
Są to:
Renesans,
Barok,
Oświecenie.

Materiał nauczania jest ułożony chronologicznie i podzielony na epoki historycznoliterackie, w ramach których zaimplementowano podział na jednostki lekcyjne. Wiedza teoretyczna ściśle łączy się z umiejętnościami poręcznymi - realizacja materiału ma formę pogłębionej analizy i interpretacji tekstu.rozpoczynające każdą lekcję komentarze, przydatne wyjaśnienia pojęć kluczowych oraz zadania pod tekstami zezwalają na wnikliwe odczytanie utworów, uczą umiejętności interpretacyjnych, uwrażliwiają na zapisane w tekstach wartości (sekcja Wartości i postawy), rozwijają umiejętności retoryczne uczniów (m.in. Argumentowanie, uzasadnianie opinii, zabieranie głosu w dyskusji wokół postawionego problemu) i umożliwiają integrację treści z różnorodnych obszarów kształcenia (w lekcjach literacko-kulturowych wyszczególniono kolorystycznie polecenia dotyczące nauki o języku; zaproponowano ćwiczenia związane z tworzeniem wypowiedzi pisemnych i samokształcące zadania projektowe odnoszące się do problematyki omówionych tekstów).

żeby pokazać uczniom aktualność dawnej literatury, teksty z epoki zestawiono ze współczesnymi kontekstami, ponadto z kultury lubianej - przypasowanymi zarówno ze względu na podobieństwo motywów, jak i zróżnicowanie środków wyrazu (m.in. Film, muzyka, teatr, sztuki plastyczne, street art).

Podręcznik wzbogacają miniprzewodniki, zezwalające zebrać i usystematyzować wiedzę oraz blok powtórzeniowy, składający się ze schematu zawierającego najważniejsze informacje o omówionych lekturach, z powtórzenia ważnych pojęć (Przypomnij sobie) i pytań kontrolnych (zobacz się). Zwieńczeniem każdego działu są bloki Analiza tekstu nieliterackiego i Tworzenie własnego tekstu.

Materiały w podręcznikach koncentrują się na ćwiczeniu umiejętności, na które nacisk kładzie podstawa programowa, i dotyczą treści nauczania oraz lektur obowiązkowych (wszystkich) i uzupełniających (w każdej klasie po dwie pozycje książkowe kompletnie lub we fragmentach) z poziomu podstawowego i powiększonego.

Produkty podobne

Produkty najpopularniejsze w kategorii Podręczniki