• Producent: Chemperek Dariusz, Kalbarczyk Adam, Trześniowski Dariusz
  • Kategoria: Podręczniki
  • ISBN: 9788302180880
  • Oprawa: broszurowa
  • Wydawnictwo: WSiP
  • Ilość stron: 324
  • Rok wydania: 2019

Druga część podręcznika Oblicza epok dla klasy 1 składa się z trzech działów odpowiadających epokom historyczno-literackim. Są to:- Renesans,- Barok,- Oświecenie.Materiał nauczania jest ułożony chronologicznie i podzielony na epoki historycznoliterackie, w ramach których zaimplementowano podział na jednostki lekcyjne.

Wiedza teoretyczna ściśle łączy się z umiejętnościami poręcznymi – realizacja materiału ma formę pogłębionej analizy i interpretacji tekstu.rozpoczynające każdą lekcję komentarze, przydatne wyjaśnienia pojęć kluczowych oraz zadania pod tekstami zezwalają na wnikliwe odczytanie utworów, uczą umiejętności interpretacyjnych, uwrażliwiają na zapisane w tekstach wartości (sekcja Wartości i postawy), rozwijają umiejętności retoryczne uczniów (m.in.

argumentowanie, uzasadnianie opinii, zabieranie głosu w dyskusji wokół postawionego problemu) i umożliwiają integrację treści z różnorodnych obszarów kształcenia (w lekcjach literacko-kulturowych wyszczególniono kolorystycznie polecenia dotyczące nauki o języku; zaproponowano ćwiczenia związane z tworzeniem wypowiedzi pisemnych i samokształcące zadania projektowe odnoszące się do problematyki omówionych tekstów).By pokazać uczniom aktualność dawnej literatury, teksty z epoki zestawiono ze współczesnymi kontekstami, na dodatek z kultury popularnej – przypasowanymi równocześnie ze względu na podobieństwo motywów, jak i zróżnicowanie środków wyrazu (m.in.

film, muzyka, teatr, sztuki plastyczne, street art).Podręcznik wzbogacają miniprzewodniki, zezwalające zebrać i usystematyzować wiedzę oraz blok powtórzeniowy, składający się ze schematu zawierającego najważniejsze informacje o omówionych lekturach, z powtórzenia ważnych pojęć (Przypomnij sobie) i pytań kontrolnych (zobacz się).

Zwieńczeniem każdego działu są bloki Analiza tekstu nieliterackiego i Tworzenie własnego tekstu.Materiały w podręcznikach koncentrują się na ćwiczeniu umiejętności, na które nacisk kładzie podstawa programowa, i dotyczą treści nauczania oraz lektur obowiązkowych (wszelkich) i uzupełniających (w każdej klasie po dwie pozycje książkowe kompletnie lub we fragmentach) z poziomu podstawowego i rozszerzonego.Struktura tematu (jednostki lekcyjnej)Tytuł lekcji – zaciekawia, nawiązuje do omawianego utworu.Oś czasu – prezentuje czas powstania dzieła.Tekst odautorski podzielony na podrozdziały – wprowadza podstawowe treści nauczania wyznaczone w podstawie programowej, mieści dane o genezie (U źródeł tekstu), gatunku (Forma wysokojakościowa) i kontekstach, w których należy utwór odczytywać.elementy graficzne (tabele, schematy, diagramy) – ułatwiają zapamiętywanie wiadomości.Ramki Wiedzieć więcej z informacjami o charakterze ciekawostek, uzupełnień – ubarwiają i powiększają narrację, zaciekawiają ucznia przedmiotem.Ramki O twórcy (przy pierwszym tekście danego autora w podręczniku) – przedstawiają dodatkowe dane biograficzne.Tekst – zawi

Produkty podobne

Produkty najpopularniejsze w kategorii Podręczniki