• Producent: PZWL
  • Kategoria: Podręczniki
  • ISBN: 9788320046120
  • Oprawa: miękka
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Lekarskie PZWL
  • Ilość stron: 1200
  • Rok wydania: 2013
  • Poziom nauczania: szkoła wyższa
Tom 1 zawiera wiadomości na temat teoretycznych podstaw chemii analitycznej, nieorganicznej analizy jakościowej i analizy ilościowej tradycyjnej. Zakres i poziom wiadomości jest dostosowany do programu nauczania chemii analitycznej na uczelniach medycznych. Rozwój metod badawczych, w tym laboratoryjnych, wymusza ciągłe podnoszenie kwalifikacji. Książka ta więc spełnia wymagania nie tylko studentów wydziałów o profilu medyczno-chemicznym (farmacja, analityka medyczna, biologia, chemia) i niektórych wydziałów politechnik, ale także absolwentów uczelni, którzy chcą poszerzyć i unowocześnić swoje wiadomości. Potężne podstawy i prawidłowe przygotowanie mistrzowskie są gwarancją osiągnięcia sukcesu. Podręcznik Chemia analityczna daje taką szansę. W tomie 2 przedstawiono powszechnie użytkowane metody instrumentalne (spektroskopowe, optyczne, elektroanalityczne, rozdzielcze) oraz wykorzystanie techniki komputerowej w laboratorium analitycznym. Istotny postęp w dziedzinie chemii analitycznej, przejawiający się m.in. Licznymi modyfikacjami, a także opracowaniami nowych metod w analizie instrumentalnej, spowodował w ostatnich latach ich rozpowszechnienie w laboratoriach farmaceutycznych i medycznych. Dotyczy to niezwykle technik chromatograficznych. Ogromnym walorem dydaktycznym podręcznika jest komplet zadań sprawdzających umieszczony na końcu każdego tomu. W podręczniku zastosowano aktualną terminologię związków chemicznych zalecaną przez Komisję Nomenklaturową Polskiego Towarzystwa Chemicznego wzorowaną na opracowaniach IUPAC.

Produkty podobne

Produkty najpopularniejsze w kategorii Podręczniki