• Producent: Praca zbiorowa
  • Kategoria: Książki religijne
  • Oprawa: miękka
  • Wydawnictwo: WDS
  • Ilość stron: 224
  • Rok wydania: 2020

Sięgając do dziedzictwa nauczania katolickiego przypominamy ogłoszony w początkach dwudziestego wieku z polecenia św. Piusa X (pontyfikat w latach 1903–1914) katechizm, który stał się modnym wykładem zasad wiary katolickiej i w jednolitej formie był studiowany na całym świecie przez wiernych świeckich. Katechizm ten był wpierw użytkowany do nauczania wiernych w prowincji rzymskiej, a później w innych regionach Włoch. Nie został nakazany poprzez papieża całemu Kościołowi, lecz św. Pius X wyraził życzenie, żeby biskupi wprowadzali go do zastosowania na terenie swych diecezji. Publikacją tego katechizmu papież pragnął spełnić powszechną potrzebę wiernych posiadania prosto zrozumiałego, efektownego w swej prostocie wykładu katolickiej nauki o wierze, modlitwie, przykazaniach, sakramentach i cnotach.

Oby to wydanie Katechizmu katolickiego św. Piusa X było pomocne dla księży, nauczycieli i rodziców w dziele przekazywania wiedzy i miłości do nauki Kościoła katolickiego ich uczniom i dzieciom w całej pełni i efektownie. Mamy nadzieję, iż katechizm ten pomoże w dodatku dorosłym katolikom odnowić i pogłębić ich własną znajomość wiary. Dla katechumenów byłoby nader pomocnym, gdyby towarzyszył im na drodze pełnego poznawania jedynej, prawdziwej wiary. Oby czysta wiedza na temat wiecznych prawd naszej wiary dała wszystkim czytelnikom potężną pewność, że prawdy te są fundamentem niezachwianych cnót. Niech Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny wyprasza wszelkie łaski dla czytelników tego tomu.

Produkty podobne

Produkty najpopularniejsze w kategorii Książki religijne