Urlopy wypoczynkowe - jak planować, udzielać i obliczać wynagrodzenie, praca zbiorowa Ocena produktu:

od 14,27 PLN

oszczędzasz do 12%

  • Producent: Praca zbiorowa
  • Kategoria: E-booki
  • ISBN: 9788381375924
  • Autor: praca zbiorowa
  • Wydawnictwo: Infor PL
  • Ilość stron: 80
  • Rok wydania: 2019

"Pracownik ma prawo do corocznego, bezustannego, płatnego urlopu wypoczynkowego, którego nie może się zrzec. Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo.

Niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego pracodawca powinien udzielić pracownikowi najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego.Zasadą jest, że urlop wypoczynkowy powinien być udzielany w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w rozmiarze godzinowym odpowiadającym dobowemu rozmiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu.

Przy udzielaniu urlopu wypoczynkowego jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.Kodeks pracy przewiduje dwie metody udzielania urlopów wypoczynkowych – na podstawie planu urlopów i w ramach porozumienia pracodawcy i pracownika.

Pracodawca nie ma obowiązku ustalania planu urlopów w sytuacji, gdy wyraziła na to zgodę zakładowa organizacja związkowa. Powyższa zasada dotyczy dodatkowo pracodawców, u których organizacja związkowa nie działa.

W takich przypadkach urlopu wypoczynkowego udziela się na podstawie porozumienia pracodawcy i pracownika.Za czas urlopu wypoczynkowego pracownikowi przysługuje takie wynagrodzenie, jakie żeby otrzymał, gdyby w tym czasie pracował.

Zmienne elementy wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu; w przypadkach znacznego wahania wysokości wynagrodzenia okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy.W razie niewykorzystania przysługującego urlopu wypoczynkowego całkowicie albo w części z powodu rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny.

ale pracodawca nie wypłaca ekwiwalentu pieniężnego w przypadku, gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w trakcie zatrudnienia pracownika na podstawie kolejnej umowy o pracę, zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę."

Produkty podobne

Produkty najpopularniejsze w kategorii E-booki