W kategorii tej zebrane są teksy o szeroko rozumianej biologii, ekologii, geografii.